HOME
Home » Blog & SEO » Jawatan Kosong PERKESO

Jawatan Kosong PERKESO

Posted at | Categorised in Blog & SEO

Jawatan Kosong PERKESO – Warganegara Malaysia yang berkelayakan, memiliki daya kepimpinan yang dinamik, kompeten dan inovatif serta ingin memulakan kerjaya di suasana yang baru dan berdaya saing adalah dijemput untuk menyertai kami sebagai:

Jawatan Kosong PERKESO

Jawatan Kosong PERKESO

Jawatan Kosong PERKESO – PEGAWAI TADBIR GRED 26

i. TARAF JAWATAN : TETAP DAN TIDAK BERPENCEN / KONTRAK
ii. KUMPULAN PERKHIDMATAN : EKSEKUTIF
iii. LINGKUNGAN GAJI : MIN.RM9,100.00-MAK.RM21,400.00
iv. TEMPAT : PEJABAT SISTEM INSURANS PEKERJAAN PUTRAJAYA
KELAYAKAN DAN SYARAT-SYARAT LANTIKAN :
1. Umur calon mestilah tidak kurang 18 tahun pada tarikh tutup iklan;
2. Memiliki Ijazah Sarjana Muda yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada Institusi-Institusi Pengajian Tinggi Tempatan
atau kelayakan dalam bidang berkaitan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan; Dan
3. Lulus Bahasa Malaysia (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang
diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan;
4. Keutamaan kepada calon-calon yang memiliki kelayakan khusus dalam bidang Sains Komputer, Teknologi
Maklumat, Sains Aktuari, Matematik, Statistik atau Perancangan Strategik;
5. Memiliki Sijil Profesional yang diiktiraf dalam bidang Ekonomi, Kewangan, Perakaunan, Sumber Manusia,
Pelaburan, Aktuari, Teknologi Maklumat, Keselamatan Sosial atau bidang lain yang berkaitan;
6. Mempunyai pengalaman kerja sekurang-kurangnya 7 tahun dalam bidang berkaitan;
7. Keutamaan akan diberikan kepada calon yang mempunyai penguasaan yang baik dalam bahasa Inggeris.

Jawatan Kosong PERKESO – PENGURUS KES GRED 26

i. TARAF JAWATAN : TETAP DAN TIDAK BERPENCEN / KONTRAK
ii. KUMPULAN PERKHIDMATAN : EKSEKUTIF
iii. LINGKUNGAN GAJI : MIN.RM9,100.00-MAK.RM21,400.00
iv. TEMPAT : PEJABAT SISTEM INSURANS PEKERJAAN PUTRAJAYA
KELAYAKAN DAN SYARAT-SYARAT LANTIKAN :
1. Umur calon mestilah tidak kurang 18 tahun pada tarikh tutup iklan;
2. Memiliki Ijazah Sarjana Muda dan kelulusan dalam bidang Pengurusan Sumber Manusia, Perhubungan Industri,
Psikologi Industri dan Organisasi, Gelagat Organisasi, Latihan Industri, Kaunseling Perindustrian, Pengurusan
atau bidang berkaitan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan; Dan
3. Kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia
atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan;
4. Mempunyai pengalaman kerja sekurang-kurangnya 7 tahun dalam bidang Head Hunter, Psikometrik, Profiling,
Career Management, Pengurusan Latihan Industri dan Keselamatan Sosial.
5. Keutamaan kepada calon yang mempunyai penguasaan yang baik dalam bahasa Inggeris.

Jawatan Kosong PERKESO – PEGAWAI TADBIR GRED 25

i. TARAF JAWATAN : TETAP DAN TIDAK BERPENCEN / KONTRAK
ii. KUMPULAN PERKHIDMATAN : EKSEKUTIF
iii. LINGKUNGAN GAJI : MIN.RM8,200.00-MAK.RM19,000.00
iv. TEMPAT : PEJABAT SISTEM INSURANS PEKERJAAN PUTRAJAYA
/ PEJABAT PERKESO SELURUH MALAYSIA
KELAYAKAN DAN SYARAT-SYARAT LANTIKAN :
1. Umur calon mestilah tidak kurang 18 tahun pada tarikh tutup iklan;
2. Memiliki Ijazah Sarjana Muda yang diiktiraf oleh kerajaan daripada Institusi-Institusi Pengajian Tinggi Tempatan
atau kelayakan dalam bidang berkaitan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan; Dan
3. Lulus Bahasa Malaysia (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang
diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan;
4. Keutamaan kepada calon-calon yang memiliki kelayakan khusus dalam bidang Sains Komputer, Teknologi
Maklumat, Sains Aktuari, Matematik, Statistik atau Perancangan Strategik; dan
5. Memiliki Sijil Profesional yang diiktiraf dalam bidang Ekonomi, Kewangan, Perakaunan, Sumber Manusia,
Pelaburan, Aktuari, Teknologi Maklumat, Keselamatan Sosial atau bidang lain yang berkaitan;
6. Mempunyai pengalaman kerja sekurang-kurangnya 5 tahun dalam bidang berkaitan;
7. Keutamaan akan diberikan kepada calon yang mempunyai penguasaan yang baik dalam Bahasa Inggeris;
8. Bersedia untuk ditempatkan di mana-mana Pejabat PERKESO di seluruh negara.

Jawatan Kosong PERKESO – PEGAWAI TADBIR GRED 24

i. TARAF JAWATAN : TETAP DAN TIDAK BERPENCEN / KONTRAK
ii. KUMPULAN PERKHIDMATAN : EKSEKUTIF
iii. LINGKUNGAN GAJI : MIN.RM5,600.00-MAK.RM15,900.00
iv. TEMPAT : PEJABAT SISTEM INSURANS PEKERJAAN PUTRAJAYA
/ PEJABAT PERKESO SELURUH MALAYSIA
KELAYAKAN DAN SYARAT-SYARAT LANTIKAN :
1. Umur calon mestilah tidak kurang 18 tahun pada tarikh tutup iklan;
2. Memiliki Ijazah Sarjana Muda yang diiktiraf oleh kerajaan daripada Institusi-Institusi Pengajian Tinggi Tempatan
atau kelayakan dalam bidang berkaitan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan; Dan
3. Lulus Bahasa Malaysia (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang
diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan;
4. Keutamaan kepada calon-calon yang memiliki kelayakan dalam bidang Sains Komputer, Teknologi
Maklumat, Sains Aktuari, Matematik, Statistik atau Perancangan Strategik; dan
5. Memiliki sijil profesional yang diiktiraf dalam Bidang Ekonomi, Kewangan, Perakaunan, Sumber Manusia,
Pelaburan, Aktuari, Teknologi Maklumat, Keselamatan Sosial atau bidang lain yang berkaitan;
6. Mempunyai pengalaman kerja dalam insurans pekerjaan sekurang-kurangnya 2 tahun dalam bidang
berkaitan;
7. Keutamaan akan diberikan kepada calon yang mempunyai penguasaan yang baik dalam bahasa Inggeris;
8. Bersedia untuk ditempatkan di mana-mana Pejabat PERKESO di seluruh negara.

Jawatan Kosong PERKESO – PENGURUS KES GRED 24

i. TARAF JAWATAN : TETAP DAN TIDAK BERPENCEN / KONTRAK
ii. KUMPULAN PERKHIDMATAN : EKSEKUTIF
iii. LINGKUNGAN GAJI : MIN.RM5,600.00-MAK.RM15,900.00
iv. TEMPAT : PEJABAT SISTEM INSURANS PEKERJAAN PUTRAJAYA
KELAYAKAN DAN SYARAT-SYARAT LANTIKAN :
1. Umur calon mestilah tidak kurang 18 tahun pada tarikh tutup iklan;
2. Memiliki Ijazah Sarjana Muda dan kelulusan dalam bidang Kesihatan Pekerjaan, Keselamatan dan Kesihatan
Pekerjaan, Fisioterapi, Kaunselor Pemulihan, Jururawat Kesihatan Pekerjaan, Psikologi Pemulihan Pekerjaan ,
Sains Sukan, Sumber Manusia ,Perhubungan Industri, Psikologi Industri dan Organisasi, Gelagat Organisasi dan
Kaunseling Perindustrian, Kerja Sosial atau bidang Kesihatan Bersekutu dan bidang berkaitan yang diiktiraf oleh
kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan; Dan
3. Kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia
atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan;

4. Mempunyai sekurang-kurangnya 2 tahun pengalaman dalam bidang berkaitan;
5. Mempunyai minat dan komitmen yang tinggi dalam merancang,menggaris polisi dan membantu pekerja
yang hilangupaya untuk dipulihkan serta kembali semula bekerja dalam persekitaran yang sihat dan selamat;
6. Mempunyai ciri-ciri personaliti yang mesra,sihat tubuh badan mempunyai skil komunikasi yang baik dengan
pelbagai pihak (majikan, pusat rehabilitasi, hospital, agensi kerajaan dan swasta) serta boleh bekerja secara
berkesan dalam berpasukan;
7. Berpengalaman dalam bidang kajian, pemasaran, multimedia, penyediaan modul latihan, jaringan dan
hubungan baik dengan pelbagai pemegang taruh, pengurusan risiko dan prinsip insurans dan perundangan
adalah nilai tambah bagi jawatan iniKeutamaan diberi kepada calon yang mempunyai sijil ‘Certified Disability
Management Professional (CDMP), pengalaman dalam Program Return to Work, atau pengalaman dalam
Keselamatan Sosial;
8. Keutamaan diberikan kepada calon yang berkebolehan dalam Bahasa Inggeris dan boleh bekerja secara
berkesan dalam pasukan.

Jawatan Kosong PERKESO – PENGURUS KES GRED 23

i. TARAF JAWATAN : TETAP DAN TIDAK BERPENCEN / KONTRAK
ii. KUMPULAN PERKHIDMATAN : EKSEKUTIF
iii. LINGKUNGAN GAJI : MIN.RM3,100.00-MAK.RM14,000.00
iv. TEMPAT : PEJABAT PERKESO SELURUH MALAYSIA
KELAYAKAN DAN SYARAT-SYARAT LANTIKAN :
1. Umur calon mestilah tidak kurang 18 tahun pada tarikh tutup iklan;
2. Memiliki Ijazah Sarjana Muda dan kelulusan dalam bidang Kesihatan Pekerjaan, Fisioterapi, Kaunselor
Pemulihan, Jururawat Kesihatan Pekerjaan, Psikologi Pemulihan Pekerjaan, Sumber Manusia, Perhubungan
Industri, Psikologi Industri dan Organisasi, Gelagat Organisasi dan Kaunseling Perindustrian, Kerja Sosial,
Keselamatan Pekerjaan, bidang Kesihatan Bersekutu, Latihan dan Pembangunan, Head Hunter, Sistem
Teknologi Maklumat (Programmer), Animasi Kreatif dan Multimedia (Adobe Creative Suite), Perhubungan
Awam, Komunikasi Massa, Digital Marketing, Business Administration (Hons) International Business, Pemasaran,
Sains Sukan, Content Management, Statistik dan Analisis, Aktuari, bidang Penyelidikan atau bidang berkaitan
yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan; dan
3. Kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia
atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan;
4. Keutamaan kepada calon yang mempunyai pengalaman dalam Bidang Perkhidmatan Pekerjaan, Sumber
Manusia, Pemasaran, Kajian, Multimedia, Penyediaan Modul Latihan, Keselamatan Sosial serta mempunyai
jaringan dan hubungan baik dengan pelbagai pemegang taruh, pengurusan risiko, prinsip insurans dan
perundangan adalah nilai tambah bagi jawatan ini ;
5. Keutamaan kepada calon yang mempunyai sijil ‘Certified Disability Management Professional (CDMP),
pengalaman dalam Program Return to Work, Keselamatan Sosial dan mempunyai penguasaan yang baik
dalam bahasa Inggeris dan boleh bekerja secara berkesan dalam pasukan.
6. Bersedia untuk ditempatkan di mana-mana Pejabat PERKESO di seluruh negara.

Jawatan Kosong PERKESO – PEGAWAI TADBIR GRED 23

i. TARAF JAWATAN : TETAP DAN TIDAK BERPENCEN / KONTRAK
ii. KUMPULAN PERKHIDMATAN : EKSEKUTIF
iii. LINGKUNGAN GAJI : MIN.RM3,100.00-MAK.RM14,000.00
iv. TEMPAT : PEJABAT SISTEM INSURANS PEKERJAAN PUTRAJAYA
/ PEJABAT PERKESO SELURUH MALAYSIA
KELAYAKAN DAN SYARAT-SYARAT LANTIKAN :
1. Umur calon mestilah tidak kurang 18 tahun pada tarikh tutup iklan;
2. Memiliki Ijazah Sarjana Muda yang diiktiraf oleh kerajaan daripada Institusi-Institusi Pengajian Tinggi Tempatan
atau kelayakan dalam bidang Ekonomi, Kewangan, Perakaunan, Sumber Manusia, Aktuari, Pelaburan,
Matematik, Statistik, Perancangan Strategik, Teknologi Maklumat, Perundangan, Keselamatan Sosial atau
bidang berkaitan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan ;
3. Lulus Bahasa Malaysia (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang
diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan;
4. Mempunyai pengalaman kerja yang tidak kurang 2 tahun dalam bidang berkaitan;
5. Keutamaan akan diberikan kepada calon yang mempunyai penguasaan yang baik dalam bahasa Inggeris
dan boleh bekerja secara berkesan dalam pasukan;
6. Bersedia untuk ditempatkan di mana-mana Pejabat PERKESO di seluruh negara.

Jawatan Kosong PERKESO – AKAUNTAN GRED 23

i. TARAF JAWATAN : TETAP DAN TIDAK BERPENCEN / KONTRAK
ii. KUMPULAN PERKHIDMATAN : EKSEKUTIF
iii. LINGKUNGAN GAJI : MIN.RM3,100.00-MAK.RM14,000.00
iv. TEMPAT : IBU PEJABAT PERKESO
KELAYAKAN DAN SYARAT-SYARAT LANTIKAN :
1. Umur calon mestilah tidak kurang 18 tahun pada tarikh tutup iklan;
2. Memiliki Ijazah Sarjana Muda Perakaunan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada Institusi-Institusi Pengajian
Tinggi Tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan; Atau
3. Ahli Penuh Badan Iktisas Perakaunan yang diiktiraf oleh Kerajaan; Atau
4. Ahli Penuh Institut Akauntan Malaysia; Dan
5. Lulus Bahasa Malaysia (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang
diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

Jawatan Kosong PERKESO – PEGAWAI KERJA AKAUN GRED 19

i. TARAF JAWATAN : KONTRAK
ii. KUMPULAN PERKHIDMATAN : EKSEKUTIF
iii. LINGKUNGAN GAJI : MIN.RM2,200.00-MAK.RM10,300.00
iv. TEMPAT : IBU PEJABAT PERKESO
KELAYAKAN DAN SYARAT-SYARAT LANTIKAN :
1. Umur calon mestilah tidak kurang daripada 18 tahun pada tarikh tutup iklan.
2. Memiliki Diploma dalam bidang Pengajian Perdagangan, Pengajian Bank atau Pengajian Perakaunan
daripada Institusi-Institusi Pengajian Tinggi Tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh
Kerajaan; Atau
3. Memiliki “Licentiate of Chartered of Secretaries and Administrators of United Kingdom” dalam bidang
kewangan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan; Dan
4. Lulus Bahasa Malaysia (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang
diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

PEGAWAI PERKHIDMATAN PEKERJAAN GRED 19

i. TARAF JAWATAN : KONTRAK
ii. KUMPULAN PERKHIDMATAN : EKSEKUTIF
iii. LINGKUNGAN GAJI : MIN.RM2,200.00-MAK.RM10,300.00
iv. TEMPAT : PEJABAT PERKESO SELURUH MALAYSIA
KELAYAKAN DAN SYARAT-SYARAT LANTIKAN :
1. Umur calon mestilah tidak kurang 18 tahun pada tarikh tutup iklan;
2. Memiliki sekurang-kurangnya Diploma dan kelulusan dalam bidang Sumber Manusia Perhubungan Industri,
Psikologi Industri dan Organisasi, Gelagat Organisasi dan Kaunseling Perindustrian, Kerja Sosial,Keselamatan
Pekerjaan , bidang Kesihatan Bersekutu Latihan dan Pembangunan, Head Hunter, Kerja Sosial, Sistem
Teknologi Maklumat (Programmer), Kreatif dan Multimedia (Adobe Creative Suite), Perhubungan Awam,
Komunikasi Massa,Digital Marketing, Business Administration (Hons) International Business, Pemasaran, Content
Management, Statistik dan Analisis, Aktuari,Penyelidikan atau bidang berkaitan yang diiktiraf oleh kerajaan
daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan;
3. Kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia
atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan;
4. Mempunyai ciri-ciri personaliti yang mesra, mempunyai skil komunikasi yang baik dengan pelbagai pihak (
majikan, pusat rehabilitasi, hospital, agensi kerajaan dan swasta) serta boleh bekerja secara berkesan dalam
berpasukan;
5. Keutamaan akan diberikan kepada calon yang mempunyai penguasaan yang baik dalam bahasa Inggeris;
6. Bersedia untuk ditempatkan di mana-mana Pejabat PERKESO di seluruh negara.

Jawatan Kosong PERKESO – PENOLONG PENGURUS KES GRED 19

i. TARAF JAWATAN : KONTRAK
ii. KUMPULAN PERKHIDMATAN : EKSEKUTIF
iii. LINGKUNGAN GAJI : MIN.RM2,200.00-MAK.RM10,300.00
iv. TEMPAT : PEJABAT PERKESO SELURUH MALAYSIA
KELAYAKAN DAN SYARAT-SYARAT LANTIKAN :
1. Umur calon mestilah tidak kurang 18 tahun pada tarikh tutup iklan;
2. Memiliki sekurang-kurangnya Diploma dan kelulusan dalam bidang Kesihatan Pekerjaan / Fisioterapi /
Kaunselor Pemulihan / Jururawat Kesihatan Pekerjaan / Psikologi Pemulihan Pekerjaan / Sumber Manusia
Perhubungan Industri, Psikologi Industri dan Organisasi, Gelagat Organisasi dan Kaunseling Perindustrian, Kerja
Sosial,Keselamatan Pekerjaan, bidang Kesihatan Bersekutu Latihan, Sistem Teknologi Maklumat (Programmer),
Kreatif dan Multimedia (Adobe Creative Suite, Pengurusan Perniagaan atau bidang berkaitan yang diiktiraf
oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan; dan
3. Kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia
atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan;
4. Mempunyai minat dan komitmen yang tinggi dalam membantu pekerja yang hilangupaya untuk dipulihkan
dan kembali semula bekerja dalam persekitaran yang sihat dan selamat;
5. Mempunyai ciri-ciri personaliti yang mesra, mempunyai skil komunikasi yang baik dengan pelbagai pihak (
majikan, pusat rehabilitasi, hospital, agensi kerajaan dan swasta) serta boleh bekerja secara berkesan dalam
berpasukan;
6. Keutamaan diberi kepada calon yang mempunyai sijil ‘Certified Disability Management Professional (CDMP);
atau pengalaman dalam Program Return to Work, Rehabilitasi dan Keselamatan Sosial;
7. Keutamaan akan diberikan kepada calon yang mempunyai penguasaan yang baik dalam bahasa Inggeris;
8. Bersedia untuk ditempatkan di mana-mana Pejabat PERKESO di seluruh negara.

Jawatan Kosong PERKESO – PEGAWAI EKSEKUTIF GRED 19

i. TARAF JAWATAN : KONTRAK
ii. KUMPULAN PERKHIDMATAN : EKSEKUTIF
iii. LINGKUNGAN GAJI : MIN.RM2,200.00-MAK.RM10,300.00
iv. TEMPAT : PEJABAT PERKESO SELURUH MALAYSIA
KELAYAKAN DAN SYARAT-SYARAT LANTIKAN :
1. Umur calon mestilah tidak kurang 18 tahun pada tarikh tutup iklan;
2. Memiliki Diploma yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada Institusi Institusi Pengajian Tinggi Tempatan atau
kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan; dan
3. Memiliki kepujian Bahasa Malaysia (termasuk Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan
yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.
4. Keutamaan akan diberikan kepada calon yang mempunyai penguasaan yang baik dalam bahasa Inggeris
dan pengkomputeran;
5. Bersedia untuk ditempatkan di mana-mana Pejabat PERKESO di seluruh negara.

Jawatan Kosong PERKESO – PEGAWAI KERANI GRED 14

i. TARAF JAWATAN : TETAP DAN TIDAK BERPENCEN / KONTRAK
ii. KUMPULAN PERKHIDMATAN : BUKAN EKSEKUTIF
iii. LINGKUNGAN GAJI : MIN.RM1,700.00-MAK.RM6,500.00
iv. TEMPAT : PEJABAT PERKESO SELURUH MALAYSIA
KELAYAKAN DAN SYARAT-SYARAT LANTIKAN :
1. Umur calon mestilah tidak kurang daripada 18 tahun pada tarikh tutup iklan.
2. Lulus Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan;
3. Kepujian Bahasa Malaysia (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan
yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.
4. Bagi calon-calon yang menduduki dan memiliki Sijil SPM mengikut sistem terbuka syarat “Lulus SPM” ialah:-
PEGAWAI EKSEKUTIF GRED 19
PEGAWAI KERANI GRED 14
PENOLONG PENGURUS KES GRED 19
6
(i) Lulus enam mata pelajaran termasuk Bahasa Malaysia, dengan dua daripada mata pelajaran adalah
di peringkat Kepujian dan selebihnya peringkat Lulus dalam satu peperiksaan; atau
(ii) Lulus enam mata pelajaran termasuk Bahasa Malaysia, dengan dua mata pelajaran adalah di peringkat
Kepujian dan selebihnya peringkat Lulus yang dikumpulkan dalam dua peperiksaan dalam tempoh tiga
tahun berturut-turut; dan
(iii) Memiliki kepujian Bahasa Malaysia (termasuk Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau
kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

Jawatan Kosong PERKESO – PENYIMPAN AKAUN GRED 14

i. TARAF JAWATAN : TETAP DAN TIDAK BERPENCEN / KONTRAK
ii. KUMPULAN PERKHIDMATAN : BUKAN EKSEKUTIF
iii. LINGKUNGAN GAJI : MIN.RM1,700.00-MAK.RM6,500.00
iv. TEMPAT : IBU PEJABAT PERKESO
KELAYAKAN DAN SYARAT-SYARAT LANTIKAN :
1. Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;
2. Memiliki Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan serta kepujian
dalam mata pelajaran Matematik pada peringkat peperiksaan tersebut; Atau
3. Memiliki Sijil Pelajaran Malaysia serta Sijil Perdagangan Malaysia peringkat Pertengahan (Simpan Kira) atau
kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan; Atau
4. Memiliki Sijil Pelajaran Malaysia serta Sijil Perdagangan Malaysia Peringkat Tertinggi (Perakaunan) atau
kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan;Dan
5. Lulus Bahasa Malaysia (termasuk Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang
diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

CARA MEMOHON:

i. Pemohon dikehendaki mengemukakan permohonan SECARA ATAS TALIAN (ONLINE) melalui Laman
Sesawang www.myfuturejobs.gov.my
ii. Tarikh Iklan : 4 JULAI 2020 (SABTU)
iii. Tarikh Tutup Iklan: 8 JULAI 2020 (RABU)
iv. Calon-calon yang disenarai pendek dan layak selepas tapisan sahaja akan dihubungi untuk urusan
temuduga.
v. Permohonan yang tidak menerima sebarang jawapan selepas (6) bulan dari tarikh tutup iklan hendaklah
menganggap permohonan mereka tidak berjaya. Tiada makluman bersurat akan dikeluarkan oleh pihak
PERKESO bagi permohonan yang tidak berjaya.

 

Related Post to Jawatan Kosong PERKESO

Penyedia Web Hosting Di Malaysia

Penyedia Web Hosting Di Malaysia

Posted at

Apa itu web hosting? Ramai yang masih belum berpengetahuan dalam bidang web hosting. Ini mungkin berlaku kerana mereka tidak pernah mendengarnya atau tidak mahu... Read More

Cara Menjadi Youtuber Dalam 14 Langkah Mudah

Cara Menjadi Youtuber Yang Berjaya Dengan 14 Langkah Mudah

Posted at

Cara Menjadi Youtuber Yang Berjaya Dengan 14 Langkah Mudah – Tertanya-tanya bagaimana menjadi YouTuber? Anda ada idea hebat tetapi tak tahu bagaimana melakukannya? Blog... Read More

Mengapa Perlu Promosikan Channel YouTube Anda?

Mengapa Perlu Promosikan Channel YouTube Anda?

Posted at

Mengapa Perlu Promisikan Channel YouTube Anda? – Promosi YouTube dapat membantu anda mengembangkan saluran (channel) dan mempromosikan kandungan dalam beberapa arah sekaligus. Selalunya, mempromosikan... Read More

Cara Membuat Fail robots.txt di cPanel

Posted at

Sekiranya anda pernah membina laman web anda sendiri, anda mungkin pernah mendengar fail robotx.txt dan bertanya-tanya, untuk apa fail ini? Anda berada di tempat... Read More

Ingin Menjadi Blogger yang Terkenal? Kemudian Baca Ini!

Ingin Menjadi Blogger yang Terkenal? Baca Ini!

Posted at

Ingin Menjadi Blogger yang Terkenal? Kemudian Baca Ini! Saya tahu bahawa setiap pembaca blog ini mengunjungi dan membacanya untuk mempelajari sesuatu yang berguna dan... Read More